Strefa operatora

Zarządzanie klientami

Uwaga!

Sekcja jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników posiadających rolę Operatora systemu PlanyYouGrow.

Jako Operator systemu, posiadasz możliwość dodawania i zarządzania klientami oraz przeglądu ich szklarni oraz danych pomiarowych i klimatycznych. W przypadku problemów skontaktuj się z Administratorem systemu.


Lista klientów

Po wybraniu opcji Klienci w panelu po lewej stronie ekranu, mamy możliwość zarządzania lista naszych klientów.

Lista klientów
Lista klientów

Filtrowanie

Istnieje możliwość filtrowania klientów po ich nazwisku, adresie email lub statusie aktywacji. Aby wywołać filtry, kliknij przycisk filtrów obok przycisku dodawania nowego klienta.

Filtrowanie klientów
Filtrowanie klientów

Dodawanie nowego klienta

W celu dodania nowego klienta wybierz przycisk Dodaj klienta. Po wpisaniu jego imienia, nazwiska oraz adresu email, użytkownik otrzyma email z możliwością aktywacji konta oraz ustawienia hasła.

Edycja danych klienta

Aby przejść do ustawień klienta, kliknij w przycisk Szczegóły przy wybranym kliencie na liście. Na widoku szczegółów masz możliwość modyfikacji danych klienta oraz jego ustawień

Dane do faktury

Sekcja dane do faktury umożliwia sprawdzenie oraz edycję danych wymaganych do wystawienia faktury.

Sekcja danych do faktury
Sekcja danych do faktury

Limit zestawów roślin

Limit zestawów roślin to limit zestawów, które klient może utworzyć w swoich szklarniach. Po przekroczeniu limitu klient utraci możliwość dodawania nowych zestawów roślin.

Sekcja limitu zestawów roślin
Sekcja limitu zestawów roślin

Blokada użytkownika

Każdy użytkownik może zostać zablokowany, tj. utraci możliwość używania systemu zarówno na aplikacji mobilnej jak i webowej.

Blokada użytkownika
Blokada użytkownika

Usuwanie użytkownika

Operator posiada możliwość usunięcia użytkownika z systemu. Pamiętaj, że usunięcie użytkownika spowoduje również usunięcie jego szklarni, zestawów roślin oraz danych pomiarowych i klimatycznych.

Usuwanie użytkownika
Usuwanie użytkownika

Pozostałe ustawienia

Z poziomu szczegółów użytkownika, masz również dostęp do modyfikowania ustawień powiadomień oraz dezaktywacji urządzeń na których klient aktywował aplikację.

Szklarnie i zestawy roślin

Z poziomu szczegółów użytkownika możesz podejrzeć szklarnie użytkownika, jego dane klimatyczne, zestawy roślin i statystyki pomiarowe. Aby przejść do nich, wybierz zakładkę Szklarnie.

Raport porównawczy

Operator ma możliwość porównywania zestawów roślin swoich klientów w postaci statystyki porównawczej. Aby to zrobić przejdź do zakładki Raporty w menu po lewej stronie ekranu.

Zestawy można porównać w przypadku gdy:

  • posiadają taką samą odmianę,
  • mają pewny wspólny okres czasu tygodni pomiarowych.

Po wybraniu klientów, szklarni oraz ich zestawów wyświetlone zostaną statystyki dostępne do podglądu.

Raport porównawczy
Raport porównawczy
Poprzednie
Komputery klimatyczne