Klimat

Komputery klimatyczne

Komputery klimatyczne używane są do zapewnienia informacji o panującym klimacie w szklarni. Urządzenia te są muszą spełniać normy zgodności z systemem PlantYouGrow.

Komputery klimatyczne dostarczają następujących informacji:

  • temperatura (°C),
  • wilgotność powietrza (%),
  • radiacja (J/cm2/dzień).
Komputer klimatyczny
Komputer klimatyczny

Dodawanie nowego komputera klimatycznego

Aby dodać nowy komputer klimatyczny na liście komputerów w wybranej szklarni wybierz przycisk Dodaj komputer klimatyczny. Wymagane jest podanie nazwy urządzenia oraz identyfikatora (opisanego niżej). Po wpisaniu danych zatwierdzamy dodanie klikając w przycisk Dodaj komputer klimatyczny.

Nowy komputer klimatyczny w aplikacji webowej
Nowy komputer klimatyczny w aplikacji webowej

Identyfikator urządzenia

Identyfikator urządzenia to unikalny 16-znakowy kod urządzenia znajdujący się na jego obudowie. Możesz wpisać go ręcznie, lub w przypadku aplikacji mobilnej, skorzystać z możliwości zeskanowania kodu QR znajdującego się na urządzeniu.

Skanowanie identyfikatora urządzenia
Skanowanie identyfikatora urządzenia
Skanowanie kodu QR
Skanowanie kodu QR

Konfiguracja komputera klimatycznego

W celu integracji komputera klimatycznego, podłącz komputer klimatyczny pod zasilanie. Podłącz również przyrząd do pomiaru warunków klimatycznych. Po uruchomieniu urządzenia, na liście dostępnych sieci Wi-Fi pojawi się sieć PYG_BOX z którą należy się połączyć.

Lista sieci Wi-Fi
Lista sieci Wi-Fi

Po udanym połączeniu, w dowolnej przeglądarce internetowej na urządzeniu (np. Google Chrome lub Safari), należy wejść pod adres: 192.168.4.1.

Ekran konfiguracji komputera klimatycznego
Ekran konfiguracji komputera klimatycznego

Po przejściu na stronę, wybierz przycisk Konfiguracja WiFi. Konieczne będzie teraz podanie danych Twojej sieci WiFi (SSID oraz hasła) oraz PINu Twojego komputera klimatycznego (znajdziesz go w szczegółach komputera klimatycznego w aplikacji mobilnej lub webowej).

Ekran konfiguracji sieci komputera klimatycznego
Ekran konfiguracji sieci komputera klimatycznego

Po wciśnięciu Zapisz komputer spróbuje połączyć się z siecią.

Łączenie z siecią Wi-Fi
Łączenie z siecią Wi-Fi

W przypadku gdy komputer połączy się z siecią, a PIN urządzenia będzie poprawny, dane zostaną przypisane do Twojej szklarni.

Statystyki klimatyczne

Po integracji komputera klimatycznego ze szklarnią użytkownika, mamy możliwość podglądu danych klimatycznych dla każdego dnia (średnią ze wszystkich komputerów klimatycznych). Aby to zrobić w przypadku aplikacji webowej musimy przejść w szczegóły szklarni oraz wybrać Statystyki klimatyczne.

Statystyki klimatyczne w aplikacji webowej
Statystyki klimatyczne w aplikacji webowej

W przypadku aplikacji mobilnej, sekcję tą znajdziemy w szczegółach szklarni i zakładce Komputery klimatyczne.

Statystyki klimatyczne w aplikacji mobilnej
Statystyki klimatyczne w aplikacji mobilnej

Edycja i usuwanie

Po dodaniu komputera klimatycznego mamy możliwość zbierania danych klimatycznych w danej szklarni. Po przejściu na widok szczegółów mamy możliwość edycji danych komputera klimatycznego (tych samych, które uzupełniliśmy przy dodawaniu). Aby to zrobić wybieramy przycisk Edytuj w sekcji Informacje podstawowe w przypadku aplikacji webowej oraz w sekcji edycji (po kliknięciu na komputer klimatyczny na liście komputerów) w aplikacji mobilnej.

Aby usunąć komputer klimatyczny wybieramy przycisk Usuń komputer klimatyczny. Pamiętaj, że w przypadku usunięcia komputera klimatycznego, wszystkie zebrane przez niego dane klimatyczne, pozostaną dostępne w aplikacji.

Poprzednie
Pomiary