Monitoring roślin

Pomiary

Pomiary roślin mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem aplikacji mobilnej w wybranym dniu pomiarowym.


Dni pomiarowe

Każdy dzień pomiarowy przypada w tygodniowych odstępach czasu. Wykonany pomiar jest uwzględnia wszystkie niedezaktywowane rośliny w zestawie pomiarowym. Pomiary wymagane do zakończenia dnia pomiarowego to pomiar przyrostu rośliny oraz grubości łodygi, pozostałe są opcjonalne, jednak ich brak będzie powodował braki w statystykach.

Opóźnienie w pomiarach

Istnieje możliwość wykonania pomiaru z jedno lub dwudniowym opóźnieniem. W takim przypadku pomiar przyrostu rośliny zostanie przeskalowany w zależności od dni opóźnienia, a w statystykach przy danym dniu pomiarowym zostanie wyświetlona odpowiednia informacja o możliwej niedokładności.

W przypadku przekroczenia dozwolonego opóźnienia, aplikacja rozpocznie nowy cykl pomiarowy (poprzednie dane zostaną widoczne).

Tryb offline

Aplikacja ma możliwość działania w trybie offline, jednak przed wykonaniem pomiarów wymagane jest aby zsynchronizować dane aplikacji (minimum 2 godziny przed pomiarem). Po wykonanym pomiarze konieczne jest ponowne zsynchronizowanie danych. Aplikacja będzie przypominać o tym, wysyłając co jakiś czas powiadomienie push.

Monit o działaniu aplikacji w trybie offline
Monit o działaniu aplikacji w trybie offline

W trybie offline dostępne jest jedynie wykonywanie pomiarów. Pozostałe funkcjonalności będą niedostępne do czasu połączenia z Internetem.

Wykonywanie pomiaru

Aby wykonywać pełne i kompleksowe pomiary, będzie konieczny dostęp do następujących urządzeń i narzędzi:

 • Smartfon z systemem Android lub iOS posiadający sprawny aparat oraz zainstalowaną aplikację PlantYouGrow (więcej dowiesz się tutaj),
 • Narzędzia pomiarowe wzrostu i grubości łodygi rośliny,
 • Narzędzia do pomiaru owoców (opcjonalne).

W aplikacji możesz wykonać następujące pomiary:

 • Pomiar przyrostu rośliny (i głębokości kwitnienia - opcjonalnie),
 • Pomiar grubości łodygi,
 • Pomiar kwitnienia (opcjonalnie),
 • Pomiar wielkości owoców (opcjonalnie).

Pomiary przyrostu rośliny i grubości łodygi są niezbędne do wykonania pomiaru dla rośliny. Pozostałe są opcjonalne, ale ich wykonanie zwiększa liczbę dostępnych statystyk dla zestawu.

Aby wykonać pierwszy pomiar, wybierz odpowiednią szklarnię oraz zestaw roślin.

Dodawanie nowego pomiaru
Dodawanie nowego pomiaru

Następnie wybieramy roślinę dla której chcemy wykonywać pomiary.

Wybór rośliny
Wybór rośliny

Po wybraniu rośliny możemy przejść do wybranego typu pomiaru.

Wybór typu pomiaru
Wybór typu pomiaru

Przyrządy pomiarowe

Do wykonania pomiarów przyrostu długości rośliny, głębokości kwitnienia oraz grubości łodygi potrzebne są specjalne urządzenia pomiarowe w formie miarki z kolorową kulą na końcu przyrządu.

Przyrządy pomiarowe
Przyrządy pomiarowe

Każdy z nich posiada dodatkowo miarkę, którą umieszczamy na łodydze rośliny lub sznurku.

Typy flag pomiarowych (kul na końcu przyrządu pomiarowego):

 • niebieska — flaga przyrostu. Na roślinie umieszczamy dwie flagi przyrostu aby zaznaczyć przyrost rośliny na długość w danym tygodniu pomiarowym.
 • żółta — flaga głębokości kwitnienia, umieszczana w miejscu, gdzie znajduje się pierwszy kwitnący kwiat (od wierzchołka rośliny).

Kolejnym przyrządem pomiarowym jest przyrząd do pomiaru wielkości owoców. Przyrząd ten w formie miarki, przykładamy do owocu aby oznaczyć jego wielkość. Przy wysuwaniu miarki, widoczne stają się flagi pomiarowe, które będą użyte do pomiaru przy użyciu aparatu urządzenia.

Proces umieszczania znaczników

W tygodniu poprzedzającym pierwszy pomiar, zaznaczamy wybrane rośliny umieszczając przyrząd pomiarowy z flagą przyrostu na ich wierzchołku (na sznurku mocującym roślinę). W tygodniu kolejnym przed wykonaniem pomiaru rośliny, przepinamy znacznik w taki sposób aby "złapać" łodygę rośliny. Kolejny znacznik przyrostu umieszczamy ponownie na wierzchołku rośliny (na sznurku mocującym).

Uwaga!

Pamiętaj że flagi pomiarowe (czyt. kolorowe kule na końcu przyrządów pomiarowych) muszą być pełni widoczne. Jest to niezbędne do wykonania dokładnego pomiaru.

Pomiar wzrostu rośliny i głębokości kwitnienia

Pomiar wzrostu jest wykonywany z użyciem flag pomiarowych. Po wybraniu tego typu pomiaru, musimy nakierować aparat naszego urządzenia na roślinę z flagami pomiarowymi. Następnie po wykryciu elementów na ekranie będą widoczne zaznaczone odpowiednie flagi a przycisk do wykonywania pomiaru na dole ekranu zostanie aktywowany.

Pomiar przyrostu rośliny
Pomiar przyrostu rośliny

W przypadku gdy w obszarze kamery znajdzie się flaga głębokości kwitnienia, taki pomiar również pozostanie wykonany.

Pomiar przyrostu rośliny wraz z głębokością kwitnienia
Pomiar przyrostu rośliny wraz z głębokością kwitnienia

Uwaga!

Pamiętaj, aby ustawić obiektyw aparatu w taki sposób, aby kulki pomiarowe przyrostu rośliny były w równej odległości od środka ekranu. Wtedy pomiar będzie możliwy do wykonania.

Pomiar grubości łodygi

Pomiar grubości jest wykonywany z użyciem miarki wysuwanej z przyrządu pomiarowego z dolną flagą pomiarową (tego który jest zaczepiony na łodydze rośliny).

Pomiar grubości łodygi
Pomiar grubości łodygi

Nakieruj aparat na wysuniętą miarkę i wykonaj zdjęcie, aby wykonać pomiar.

Pomiar kwitnienia

Pomiar kwitnienia to inaczej pomiar ilości kwiatów w danym gronie rośliny. Po przejściu na widok pomiaru możemy dodać numery gron wraz z odpowiadającą im ilością kwiatów. Pamiętaj, że grona liczone są od dołu rośliny.

Ekran z dodawaniem pomiaru kwitnienia
Ekran z dodawaniem pomiaru kwitnienia

Pomiar owoców

Pomiar owoców przebiega z wykorzystaniem przyrządu pomiarowego do pomiaru owoców. Po wybraniu tego typu pomiaru w aplikacji możemy wskazać grono, dla którego chcemy wykonać pomiar.

Po wskazaniu grona pomiarowego, mamy możliwość wykonania zdjęć miarki wysuniętej z przyrządu pomiarowego w taki sposób, aby była ona wielkości mierzonego owocu. Podczas tego typu pomiaru możemy zrobić wiele zdjęć dla każdego owocu w danym gronie. Następnie zatwierdzamy pomiar.

Edycja ręczna

Każdy pomiar wykonany automatycznie, możemy zmienić klikając na dany typ pomiaru po jego zakończeniu. W takim przypadku możemy powtórzyć pomiar automatyczny z użyciem aparatu lub wpisać wartość ręcznie. Możesz również przytrzymać palec na pomiarze, aby przejść bezpośrednio do manualnej zmiany wartości.

Edycja ręczna wartości pomiaru
Edycja ręczna wartości pomiaru

Dezaktywacja rośliny

W przypadku gdy nasza roślina ulegnie zniszczeniu (czy to mechanicznemu czy z powodu choroby) możemy ją dezaktywować, tj. nie będziemy mogli dodawać dla niej pomiarów w przyszłości.

Przy dezaktywacji możemy podać jeden z następujących powodów:

 • uszkodzenie mechaniczne,
 • choroba.
Dezaktywacja rośliny
Dezaktywacja rośliny

Uwaga!

Dezaktywowanej rośliny nie możemy aktywować ponownie po dodaniu pomiaru.

Zatwierdzanie i wyniki pomiaru

Po wykonaniu niezbędnych pomiarów dla rośliny (tj. przyrostu grubości i grubości łodygi), roślina zostanie odpowiednio oznaczona na liście roślin. Po wykonaniu pomiarów dla wszystkich roślin (lub dezaktywacji rośliny), przycisk Zakończ i zapisz pomiar zostanie aktywowany. Po jego kliknięciu przejdziemy do podsumowania pomiaru.

Zatwierdzanie pomiaru
Zatwierdzanie pomiaru

Na ekranie podsumowania możemy zobaczyć średnie danych wartości pomiarowych dla wszystkich roślin. Jeżeli pomiar został wykonany w drugim lub późniejszym tygodniu cyklu, zostaną podane również trendy w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Synchronizacja danych

Po wykonaniu pomiaru konieczne jest zsynchronizowanie danych. Jeżeli pomiar wykonywany był przy połączeniu z Internetem, proces przebiegnie automatycznie. W przypadku gdy wykonywaliśmy pomiar w trybie offline, konieczne jest jak najszybsze połączenie z Internetem w celu synchronizacji danych. Aby to zrobić, połącz się z Internetem, włącz aplikację, a jeżeli istnieją jakieś pomiary oczekujące na synchronizację, to zostaną one zsynchronizowane automatycznie.

Statystyki pomiarowe zestawu roślin

Po wykonywaniu pomiarów mamy dostęp do statystyk pomiarowych w formie następujących raportów:

 • przyrost na długość,
 • grubość łodygi,
 • korelacja przyrostu długości do grubości,
 • głębokość kwitnienia,
 • szybkość tworzenia gron,
 • liczba gron z owocami,
 • liczba owoców na roślinie,
 • obciążenie rośliny,
 • plonowanie.

Istnieje również możliwość eksportu danych do formatu Excel, z uwzględnieniem wybranych danych w wybranym okresie czasu.

Poprzednie
Zestawy roślin