Monitoring roślin

Szklarnie

Szklarnie są główną jednostką zarządzania naszym monitoringiem roślin. Szklarnia może symbolizować budynek lub część budynku o określonej powierzchni. Każdy użytkownik może posiadać dowolną liczbę szklarni.


Dodawanie szklarni

Aby dodać swoją pierwszą szklarnię wybierz opcję Moje szklarnie w menu po lewej stronie aplikacji. Następnie wybierz przycisk Dodaj szklarnię.

Dodawanie szklarni w aplikacji webowej
Dodawanie szklarni w aplikacji webowej

Następnie użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy szklarni. Pozostałe pola, jak opis, powierzchnia produkcyjna czy wysokość szklarni są opcjonalne, jednak ich brak może skutkować niemożliwością odczytania niektórych statystyk.

Określanie powierzchni produkcyjnej

Powierzchnia produkcyjna (w m2) jest powierzchnią szklarni na której zasadzone są rośliny. Nie brana jest pod uwagę powierzchnia ścieżek, itd. W przypadku gdy użytkownik zna wartość powierzchni swojej szklarni, ma możliwość wpisania jej wartości w polu Powierzchnia produkcyjna. W innym przypadku istnieje możliwość skorzystania z kalkulatora powierzchni. W tym celu wybierz przycisk Oblicz powierzchnię.

Kalkulator powierzchni szklarni
Kalkulator powierzchni szklarni

Najpierw podajemy szerokość naw szklarni, a następnie mamy możliwość dodania wielu wymiarów naw z różnymi długościami (w m) oraz ilością naw takiego samego typu. Po wprowadzeniu danych wybieramy przycisk Oblicz powierzchnię. Obliczona wartość pojawi się w polu formularza dodawania nowej szklarni.

Edycja i usuwanie

Po stworzeniu szklarni mamy możliwość przejścia do szczegółów szklarni wybierając odpowiednią pozycję na liście. Po przejściu na widok szczegółów mamy możliwość edycji danych szklarni (tych samych, które uzupełniliśmy przy dodawaniu). Aby to zrobić wybieramy przycisk Edytuj w sekcji Informacje podstawowe w przypadku aplikacji webowej oraz w sekcji edycji (ikona trybika) w aplikacji mobilnej.

Aby usunąć szklarnię wybieramy przycisk Usuń szklarnię. Pamiętaj, że w przypadku usunięciu szklarni, wszystkie jej dane, jak zestawy roślin, statystyki pomiarowe, dane o klimacie również zostaną usunięte!

Poprzednie
Powiadomienia