Ustawienia użytkownika

Powiadomienia

Każdy zalogowany użytkownik może otrzymywać powiadomienia z zakresu wymaganych pomiarów, warunków klimatycznych, czy powiadomienia reklamowe.

Lista powiadomień

Każde powiadomienie można odczytać przechodząc do menu powiadomień (ikona dzwoneczka w prawym górnym rogu ekranu).

Ikona menu powiadomień
Ikona menu powiadomień

W przypadku gdy użytkownik jest zalogowany na urządzeniu mobilnym oraz posiada włączoną możliwość odbioru powiadomień push, powiadomienia będą również dostępne w systemowym zbiorze powiadomień.

Lista powiadomień w aplikacji webowej
Lista powiadomień w aplikacji webowej
Lista powiadomień w aplikacji mobilnej
Lista powiadomień w aplikacji mobilnej

Typy powiadomień automatycznych

W aplikacji istnieją następujące typy powiadomień automatycznych:

  • Przypomnienie o braku pomiarów — w przypadku gdy spóźnimy się z wykonaniem pomiaru o 1, 2 lub 3 dni.

  • Przypomnienie o konieczności wykonaniu pomiaru w dniu pomiarowym — w przypadku gdy w dniu dzisiejszym powinniśmy wykonać pomiar dla jednego z naszych zestawów roślin.

  • Alert temperaturowy — w przypadku gdy temperatura w naszej szklarni znajdzie się poza wyznaczonymi limitami.

  • Alert temperaturowy w stosunku do ilości światła — w przypadku gdy temperatura i światło w naszej szklarni znajdzie się poza wyznaczonymi limitami.

  • Zagrożenie występowania suchej zgnilizny wierzchołkowej — w przypadku gdy wilgotność spadnie powyżej ustalonego progu i może powodować zagrożenie występowania zgnilizny wierzchołkowej.

  • Zagrożenie występowania chorób grzybowych — w przypadku gdy wilgotność wzrośnie powyżej ustalonego progu i może powodować zagrożenie chorób grzybowych.

Ustawienia powiadomień

Po przejściu do ustawień użytkownika (patrz sekcja Ustawienia konta), każdy z użytkowników może edytować swoje ustawienia powiadomień. Użytkownik może włączyć lub włączyć wszystkie powiadomienia lub tylko konkretne z nich.

Ustawienia powiadomień w aplikacji webowej
Ustawienia powiadomień w aplikacji webowej
Poprzednie
Ustawienia konta
Następne
Szklarnie